Hoppa till innehåll på sidan

Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskaps­underlag

SOU 2022:53

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

I övrigt delar IMY utredningens bedömning om att eventuella framtida nationella elevregister behöver utredas ytterligare och särskilt i förhållande till dataskyddsförordningen. Vid en sådan utredning kan IMY:s vägledning för integritetsanalys med fördel användas. Vägledningen riktar sig särskilt till dem som tar fram författningsförslag som innebär att personuppgifter behandlas. Vägledningen finns på IMY:s webbplats (1).

Fotnot

Vägledning för integritetsanalys (pdf, 532 kB)

Detta yttrande har beslutats av den seniora juristen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-02-20 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 20 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd