Hoppa till innehåll på sidan

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informations­system

SOU 2021:63

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning av IT- och informationssäkerhetsspecialisten Adolf Slama.

Katarina Tullstedt, 2021-10-27 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet Försvarsdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-7905

Ert diarienummer:
FÖ2021/00796

Datum:
2021-10-27

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd