Hoppa till innehåll på sidan

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informations­system

SOU 2021:63

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning av IT- och informationssäkerhetsspecialisten Adolf Slama.

Katarina Tullstedt, 2021-10-27 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd