Hoppa till innehåll på sidan

Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Utifrån denna utgångspunkt har IMY inget att invända mot det förslag som redovisas i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.
Caroline Cruz Julander, 2021-01-18 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet

Diarienummer:
DI-2020-10517

Ert diarienummer:
U2020/05409

Datum:
2021-01-18

Senast uppdaterad: 9 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Utbildning