Hoppa till innehåll på sidan

Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Utifrån denna utgångspunkt har IMY inget att invända mot det förslag som redovisas i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.

Caroline Cruz Julander, 2021-01-18 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Utbildning