Hoppa till innehåll på sidan

Tillfällig sekretess­brytande bestämmelse för uppgifter ur det nationella vaccinations­registret

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Mattias Sandström.

Mattias Sandström, 2021-05-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd