Hoppa till innehåll på sidan

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har med denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2021-09-20 (Det här är en elektronisk signatur) 

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd