Hoppa till innehåll på sidan

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har med denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2021-09-20 (Det här är en elektronisk signatur) 

Mottagare:
Regeringskansliet, Finansdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-7631

Ert diarienummer:
Fi2021/03007

Datum:
2021-09-20

Senast uppdaterad: 24 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd