Hoppa till innehåll på sidan

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har mottagit remissen inom ramen för myndighetens verksamhet att besvara remisser.

IMY, som har tagit del av remissens innehåll, har inte bedömt förslagens inverkan på den personliga integriteten utifrån ett dataskyddsperspektiv.

Suzanne Isberg, 2022-10-31 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022
Sidans etiketter Dataskydd