Hoppa till innehåll på sidan

Uppdrag att föreslå hur Sverige kan uppfylla rapporteringskrav enligt MKB-direktivet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har med denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2022-09-28 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022
Sidans etiketter Dataskydd