Hoppa till innehåll på sidan

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY ser positivt på att IMY:s Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete (1) har använts i utredningsarbetet och att det gjorts en fullgod integritetsanalys i promemorian. IMY har därmed inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-07-05 (Det här är en elektronisk signatur)

Fotnot

(1) Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete (pdf, 532 kB)

Senast uppdaterad: 6 juli 2023
Sidans etiketter Dataskydd