Hoppa till innehåll på sidan

Uppdraget att föreslå vilka bestämmelser som bör omfattas av ett nytt sanktions­avgiftssystem

Regeringen har uppdragit åt Jordbruksverket att föreslå vilka bestämmelser på området djurskydd som bör omfattas av ett sanktionsavgiftssystem. I uppdraget ingår även att föreslå sanktionsavgifternas storlek och grunder för differentiering av avgifterna utifrån den ekonomiska förmågan hos den som ska påföras en avgift. Vidare ska Jordbruksverket föreslå storleken på och den närmare regleringen för förhöjda avgifter som ska kunna tas ut av den som inte upphör med en överträdelse eller som upprepar en överträdelse efter att ha påförts en sanktionsavgift.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget som sådant, som bl.a. avser vilka bestämmelser på området djurskydd som bör omfattas av ett sanktionsavgiftssystem. IMY vill dock påpeka att personuppgiftsbehandling kan bli aktuellt i samband med ett nytt sanktionsavgiftssystem.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Nina Hellgren.

Linn Sandmark, 2022-06-15 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd