Hoppa till innehåll på sidan

Upphävande av covid-19-lagen och lagen om till­fälliga smitt­skydds­åtgärder på serverings­ställen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Ulrika Bergström.

Ulrika Bergström, 2022-01-31 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd