Hoppa till innehåll på sidan

Utkast till förordning om elstöd till konsumenter för november-december 2022

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den seniora juristen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-02-20 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 20 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd