Hoppa till innehåll på sidan

Utkast till förordning om gasprisstöd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med denna utgångspunkt och utifrån det ingivna underlaget har IMY inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Katarina Högquist.

Catharina Fernquist, 2023-02-07 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 7 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd