Hoppa till innehåll på sidan

Utkast till förordning om högkostnads­skydd för elkunder som är konsumenter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av seniora juristen Ulrika Harnesk.

Ulrika Harnesk, 2022-12-05 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 22 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd