Hoppa till innehåll på sidan

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

SOU 2022:19

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Ta del av våra synpunkter i pdf:en nedan.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Lena Lindgren Schelin efter föredragning av juristen Jonas Agnvall. Vid den slutliga handläggningen har även enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg medverkat.


Lena Lindgren Schelin, 2022-09-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

12 september 2022

SOU 2022:19

Pdf, 139 kB

Läs dokumentet (pdf, 139 kB)

Senast uppdaterad: 19 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd