Hoppa till innehåll på sidan

Utökade möjligheter för Säkerhets­polisen att medge utländska underrättelse- och säkerhets­tjänster direktåtkomst

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. 
 
IMY har inget att erinra mot förslaget. 
 
Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lucia Trenkler.
 
Charlotte Waller Dahlberg, 2023-02-23   (Det här är en elektronisk signatur) 
 
 
Senast uppdaterad: 24 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd