Hoppa till innehåll på sidan

Utökade möjligheter till direktåtkomst i mål och ärenden om särskilda rättsmedel

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Jonas Agnvall efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Jonas Agnvall, 2024-01-19 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 19 januari 2024
Sidans etiketter Dataskydd