Hoppa till innehåll på sidan

VAB för vårdåtgärder i skolan

SOU 2021:41

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Disa Rehn. Vid den slutliga handläggningen har även juristerna Linda Hamidi och Ulrika Harnesk deltagit.

Linn Sandmark, 2021-10-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd