Hoppa till innehåll på sidan

Vem äger fastigheten

SOU 2023:55

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med denna utgångspunkt har IMY inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Anna Hellgren Westerlund.

Linn Sandmark, 2023-12-14 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 december 2023
Sidans etiketter Dataskydd