Hoppa till innehåll på sidan

Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-10-13 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023
Sidans etiketter Dataskydd