Hoppa till innehåll på sidan

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbets­marknads­politisk verksamhet

Ds 2021:27

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.

Jonas Marcusson, 2021-11-11 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-7475

Ert diarienummer:
A2021/01723

Datum:
2021-11-11

Senast uppdaterad: 11 november 2021
Sidans etiketter Dataskydd