Hoppa till innehåll på sidan

Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-07-03 (Det här är en elektronisk signatur

Senast uppdaterad: 4 juli 2023