Hoppa till innehåll på sidan

Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Rörande avsnitt 4.16 i promemorian vill IMY uppmärksamma att brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, båda med tillhörande förordning, gäller när Skatteverket behandlar personuppgifter inom ramen för deras brottsbekämpande verksamhet.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson. Vid handläggningen har juristen Lisa Zettervall medverkat.

Jonas Marcusson, 2021-06-14 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd