Hoppa till innehåll på sidan

Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering

SOU 2021:1

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Sammanfattning

IMY har ingen erinran mot utredningens bedömning om att det bör införas en sekretessbrytande bestämmelse. IMY anser emellertid att det i det fortsatta beredningsarbetet behöver tydliggöras och exemplifieras vad som avses med begreppet ”endast teknisk bearbetning och lagring” i den sekretessbrytande bestämmelsen.

IMY anser att delbetänkandet utgör en viktig och pedagogisk kartläggning av rättsliga förutsättningar för utkontraktering av it-drift för myndigheter. Delbetänkandet ger en god översikt av rättsutvecklingen på området. IMY lämnar dock några förtydligande kommentarer i vissa delar.

Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1)

3 maj 2021

SOU 2021:1

Pdf, 430 kB

Läs dokumentet (pdf, 430 kB)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd