Hoppa till innehåll på sidan

Yttrande över Säkerhetspolisens hemställan om möjlighet att besluta om registerkontroll

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-07-06 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 5 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd