Hoppa till innehåll på sidan

Trygg-Hansa

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2023-08-28.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY har utfärdat en sanktionsavgift mot Trygg-Hansa på 35 miljoner kronor. Bolaget har haft säkerhetsbrister som medförde att 650 000 kunduppgifter var åtkomliga genom internet under perioden oktober 2018 till februari 2021.

Efter att ha tagit emot ett tips inledde IMY en tillsyn av försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Myndighetens granskning visade att det var möjligt att komma åt kunduppgifter i mer än två år. Bland kunduppgifterna finns utöver uppgifter om hälsa, även andra uppgifter såsom ekonomisk information, kontaktuppgifter, personnummer och försäkringsinnehav.

IMY bedömer att bolaget inte har vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken

Den säkerhetsbrist som IMY har funnit fanns hos försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, som i april 2022, slogs samman med Trygg-Hansa och i samband med det bytt namn till Trygg-Hansa.

Läs vårt pressmeddelande: Sanktionsavgift på 35 miljoner mot Trygg-Hansa

Beslut

28 augusti 2023

Pdf, 163 kB

Läs dokumentet (pdf, 163 kB)

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023
Sidans etiketter Dataskydd