Hoppa till innehåll på sidan

Apoteket AB, gällande Facebook-pixel

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3, Aktiv
  • Beslut Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i tillsynsprocessen

Pågår

Vi har inlett en tillsyn och nu pågår en granskning.

IMY ska utreda de personuppgiftsincidenter som tre apotekskedjor anmält och som rör personuppgifter som förts över från företagens webbshopar till Facebook.

I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en skyldighet att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Tre apotekskedjor har skickat in sådana anmälningar till IMY som rör personuppgifter som samlats in i företagens webbshoppar och som skickats över till Facebook.

De tre apoteken som granskas är Apoteket, Apotea och Apohem. IMY ställer ett antal frågor till de tre företagen som bland annat rör vilken typ av personuppgifter som förts över till Facebook, vad syftet är med överföringen av uppgifter, vilken rättslig grund som använts för överföringen och hur bolagen bedömt riskerna med att dela personuppgifter från sina webbshopar med Facebook.

Tillsynsskrivelse

31 maj 2022

Pdf, 129 kB

Läs dokumentet (pdf, 129 kB)

Senast uppdaterad: 2 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd