Hoppa till innehåll på sidan

Bonnier News AB

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2023-06-26.

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

IMY har utfärdat en administrativ sanktionsavgift mot Bonnier på 13 miljoner kronor. Detta för att koncernen profilerat sina kunder och webbesökare utan deras samtycke. Beslutet har överklagats.

IMY har granskat hur Bonnier News samlar in och hanterar personuppgifter med syftet att använda dessa för marknadsföring. Bolaget samlar in uppgifter från flera olika källor som sedan används för riktad annonsering på webben, marknadsföring som skickas via fysisk post och telefonförsäljning.

Läs vårt pressmeddelande: Fel använda kunders personuppgifter för profilering utan samtycke

Beslut

26 juni 2023

Pdf, 425 kB

Läs dokumentet (pdf, 425 kB)

Reprimand mot Bonnier för bristande information

IMY har även granskat hur ett annat bolag i Bonnier-koncernen informerar om sin insamling av personuppgifter. Granskningen visar att bolaget inte lämnat korrekt information om vilken rättslig grund som bolaget använt. När IMY inledde sin tillsyn vidtog bolaget omedelbara åtgärder för att uppdatera informationen på sin webbplats. Den aktuella bristen har inte haft allvarliga konsekvenser vilket gör att IMY endast ger bolaget en reprimand.

Läs beslutet mot tidigare Bonnier Magazine and Brands numera Expressen Lifestyle (pdf, 177 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn. 

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen den 26 juni 2023. 

 • Överklagan

  Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten. 

Senast uppdaterad: 14 juli 2023
Sidans etiketter Dataskydd