Hoppa till innehåll på sidan

Fondrådgivare

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2023-11-07.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY beslutar med stöd av artiklarna 58.2 och 83 i dataskyddsförordningen, GDPR, att Indecap AB ska betala en administrativ sanktionsavgift på 500 000 kronor för överträdelsen av artikel 32.1 i dataskyddsförordningen.

Indecap skickade av misstag ett mejl till ett stort antal av sina kunder som innehållit en fil med uppgifter om tusentals andra kunders ekonomi. IMY anser i sitt beslut att bolaget inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda de aktuella personuppgifterna.

Beslut

7 november 2023

Pdf, 145 kB

Läs dokumentet (pdf, 145 kB)

Senast uppdaterad: 19 mars 2024
Sidans etiketter Dataskydd