Hoppa till innehåll på sidan

G Inkasso AB

Tillsyn enligt inkassolagen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3, Aktiv
  • Beslut Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i tillsynsprocessen

Pågår

Vi har inlett en tillsyn och nu pågår en granskning.

IMY har tagit emot information från Konsumentverket som rör ett inkassobolag som är inkassoombud för det Hongkong-registrerade bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd.

Svenskt Fordonsskydd Ltd gör utskick till privatpersoner i Sverige och erbjuder fabriksgarantier för fordon och förlängning av tidigare garantitid, trots att bolaget inte har någon koppling till försäljaren eller fordonstillverkaren.

Utskicken utgör erbjudanden som enligt Konsumentverket kan misstas för en faktura och vilseleda konsumenten till betalning. Konsumentverket har sedan 2020 fått in över 800 anmälningar mot Svenskt Fordonsskydd och har fört upp bolaget på sin varningslista. Enligt uppgift från Konsumentverket har fordringar i flera fall gått till inkasso för indrivning.

IMY ska bland annat granska vilka rutiner bolaget har för att motverka oseriösa uppdragsgivare och hur bolaget agerar om det får indikationer på att en uppdragsgivares fordringar ofta saknar laglig grund.

Tillsynsskrivelse

17 september 2021

Pdf, 123 kB

Läs dokumentet (pdf, 123 kB)

Senast uppdaterad: 22 oktober 2021
Sidans etiketter Inkasso