Hoppa till innehåll på sidan

G Inkasso AB

Tillsyn enligt inkassolagen. Beslut 2023-03-06.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY påpekar brister i samband med samarbetet med Svenskt Fordonsskydd. IMY vidtar inga ytterligare åtgärder och förutsätter att G Inkasso AB fortsätter att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra sina rutiner i syfte att undvika att medverka till indrivning av tvivelaktiga fordringar.

IMY har tagit emot information från Konsumentverket som rör ett inkassobolag som är inkassoombud för det Hongkong-registrerade bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd.

Svenskt Fordonsskydd Ltd gör utskick till privatpersoner i Sverige och erbjuder fabriksgarantier för fordon och förlängning av tidigare garantitid, trots att bolaget inte har någon koppling till försäljaren eller fordonstillverkaren.

Utskicken utgör erbjudanden som enligt Konsumentverket kan misstas för en faktura och vilseleda konsumenten till betalning. Konsumentverket har sedan 2020 fått in över 800 anmälningar mot Svenskt Fordonsskydd och har fört upp bolaget på sin varningslista. Enligt uppgift från Konsumentverket har fordringar i flera fall gått till inkasso för indrivning.

IMY har granskat vilka rutiner bolaget har för att motverka oseriösa uppdragsgivare och hur bolaget agerar om det får indikationer på att en uppdragsgivares fordringar ofta saknar laglig grund. 

IMY påpekar brister i samband med samarbetet med Svenskt Fordonsskydd. IMY vidtar inga ytterligare åtgärder och förutsätter att G Inkasso AB fortsätter att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra sina rutiner i syfte att undvika att medverka till indrivning av tvivelaktiga fordringar.

Beslut

6 mars 2023

Pdf, 159 kB

Läs dokumentet (pdf, 159 kB)

Senast uppdaterad: 8 mars 2023
Sidans etiketter