Gå till innehållet

Google

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2020-03-11

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Förvaltningsrätten i Stockholm har fastställt IMY:s beslut, förutom i den del det avsåg klagomål 8. Domstolen fann att sanktionsavgiften för klagomål 2 var för hög och har därför sänkt den till 2 miljoner kronor. Den totala sanktionsavgiften är därmed 52 miljoner kronor. Domen kan överklagas. Mål nr 7565-20.

IMY utfärdar en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google för att företaget bryter mot GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna.

IMY är kritisk till att Google inte har tagit bort två av de sökträffar som myndigheten beslutade om 2017. I det ena fallet har Google gjort en för snäv bedömning av vilka webbadresser som faktiskt ska tas bort från sökresultat. I det andra fallet har Google inte tagit bort ett sökresultat tillräckligt snabbt.

Beslut 2020-03-11

Pdf, 259 kB

Läs dokumentet (pdf, 259 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021