Hoppa till innehåll på sidan

Google, rätten att få sökresultat borttagna

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2020-03-11

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

Kammarrättens dom har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

IMY utfärdar en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google för att företaget bryter mot GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna.

IMY är kritisk till att Google inte har tagit bort två av de sökträffar som myndigheten beslutade om 2017. I det ena fallet har Google gjort en för snäv bedömning av vilka webbadresser som faktiskt ska tas bort från sökresultat. I det andra fallet har Google inte tagit bort ett sökresultat tillräckligt snabbt.

Beslut

11 mars 2020

Pdf, 259 kB

Läs dokumentet (pdf, 259 kB)

Kammarrättens dom

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 30 november 2021 i mål 2232-21 instämt i IMY:s och förvaltningsrättens bedömning att Googles rutin att informera webbansvariga när en sökträff har tagits bort från listan över sökresultat i enlighet med ”rätten att bli bortglömd” inte är förenligt med dataskyddsförordningen. Domstolen fastställer därmed sanktionsavgiften om 50 miljoner kr och IMY:s föreläggande i denna del.

Kammarrätten har dock, till skillnad från IMY och förvaltningsrätten, bedömt att Google har tagit bort en viss sökträff utan onödigt dröjsmål. Kammarrätten sänker därför sanktionsavgiften med ytterligare 2 miljoner kronor, i förhållande till förvaltningsrättens dom, till sammanlagt 50 miljoner kronor.

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 11 mars 2020.

 • Överklagan

  Google överklagar beslutet.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten i Stockholm fastställer IMY:s beslut, förutom i den del det avsåg klagomål 8. Domstolen fann att sanktionsavgiften för klagomål 2 var för hög och har därför sänkt den till 2 miljoner kronor. Den totala sanktionsavgiften är därmed 52 miljoner kronor. Mål nr 7565-20.

 • Överklagan

  Förvaltningsrättens dom har överklagats till kammarrätten.

 • Kammarrättens dom

  Kammarrätten i Göteborg instämmer i IMY:s och förvaltningsrättens bedömning, men bedömde att Google har tagit bort enskilda sökträffar utan onödigt dröjsmål och sänker därför sanktionsavgiften med ytterligare 2 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Mål nr 2232-21.

 • Överklagan

  Kammarrättens dom har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Senast uppdaterad: 21 december 2021