Gå till innehållet

Gymnasienämnden i Skellefteå kommun

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2019-08-20

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Gymnasienämnden i Skellefteå kommun överklagade IMY:s beslut om sanktionsavgift. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet.

IMY utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kronor för en skola som på prov har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro.

Beslut 2019-08-20

Pdf, 483 kB

Läs dokumentet (pdf, 483 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning, Utbildning