Hoppa till innehåll på sidan

Gymnasienämnden i Skellefteå kommun

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2019-08-20

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

IMY:s beslut har vunnit laga kraft.

IMY utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kronor för en skola som under en period använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro.

Beslut

20 augusti 2019

Pdf, 483 kB

Läs dokumentet (pdf, 483 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 20 augusti 2019.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagan, 14 augusti 2020.

 • Överklagan

  Förvaltningsrättens dom överklagas till kammarrätten.

 • Kammarrättens dom

  Kammarrätten i Stockholm avslår överklagan, mål nr 5888-20.

 • Högsta förvaltningsdomstolen

  Kammarrättens dom överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Beslutet har vunnit laga kraft

  Högsta förvaltningsdomstolen lämnar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står fast och IMY:s beslut har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 7 juni 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning, Utbildning