Gå till innehållet

Intrum Sverige AB

Tillsyn enligt inkassolagen. Beslut 2019-08-27

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat ett beslut.

IMY:s granskning visar att Intrum Sverige AB har brutit mot 4 § inkassolagen genom att inte rubricera inkassokrav på ett tillräckligt tydligt sätt. IMY konstaterar att Intrum Sverige AB nu rättat utformningen av de aktuella inkassokraven och att det därför inte finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder.

Beslut 2019-08-27

Pdf, 89 kB

Läs dokumentet (pdf, 89 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Sidans etiketter Inkasso