Hoppa till innehåll på sidan

Klarna Bank AB, begäran om tillgång 2022

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2022-05-11.

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår Klarnas överklagande, mål nr 11453-22.

IMY konstaterar att Klarna behandlade personuppgifter i strid med artikel i 15 dataskyddsförordningen genom att inte tillmötesgå klagandens begäran av information om till vilka mottagare personuppgifterna lämnats ut. IMY ansåg att det inte räckte med att Klarna lämnade information om till vilka kategorier av mottagare som personuppgifterna kunde komma att lämnas ut till när den registrerade uttryckligen begärde information om till vilka faktiska mottagare uppgifterna lämnats. IMY gav Klarna en reprimand.

Förvaltningsrätten instämmer också i IMY:s bedömning att EDPB:s riktlinjer är vägledande när det kommer till tolkningen av dataskyddsförordningens artiklar

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 11 maj 2022.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagan 22 december 2022, i mål nr 11453-22.

Senast uppdaterad: 30 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd