Hoppa till innehåll på sidan

Klarna Bank AB, bristande information

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2022-03-28.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift mot Klarna på 7 500 000 kronor för de brister som upptäckts vid granskningen.

IMY har granskat hur bolaget på sin webbplats informerar om hur det behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Klarna har under den tid granskningen pågått löpande ändrat den information som ges om hur företaget hanterar personuppgifter. IMY:s beslut rör den information som gavs under våren 2020. I sitt beslut slår IMY fast att Klarna då inte lämnade information om för vilket ändamål och med stöd av vilken rättslig grund som personuppgifter behandlades i en av bolagets tjänster. Bolaget lämnade även ofullständig och missvisande information om vilka som var mottagare av olika kategorier av personuppgifter när uppgifter delades med svenska respektive utländska kreditupplysningsföretag.

Klarna lämnade inte heller information om till vilka länder utanför EU/EES som personuppgifter överfördes eller om var och hur den enskilde kunde få information om de skyddsåtgärder som gällde för överföringen till tredjeland. IMY konstaterar även att bolaget lämnade bristfällig information om de registrerades rättigheter, bland annat vad gäller rätten till radering av uppgifter, rätten om dataportabilitet och rätten att göra invändningar mot hur ens personuppgifter behandlas.

Läs Klarnas dataskyddsinformation vid tidpunkten för tillsyn (pdf, 15 MB)

Beslut

28 mars 2022

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Senast uppdaterad: 30 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter