Hoppa till innehåll på sidan

Klarna Bank AB, bristande information

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2022-03-28.

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Kammarrätten i Stockholm bifaller Integritetsskyddsmyndighetens överklagande och fastställer sanktionsavgiften till 7,5 miljoner kronor, mål nr 2829-2. Kammarrätten avslår Klarna Bank AB:s överklagande.

IMY har granskat hur bolaget på sin webbplats informerar om hur det behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Klarna har under den tid granskningen pågått löpande ändrat den information som ges om hur företaget hanterar personuppgifter. IMY:s beslut rör den information som gavs under våren 2020. I sitt beslut slår IMY fast att Klarna då inte lämnade information om för vilket ändamål och med stöd av vilken rättslig grund som personuppgifter behandlades i en av bolagets tjänster.

IMY konstaterar även att bolaget lämnade bristfällig information om de registrerades rättigheter, bland annat vad gäller rätten om dataportabilitet och rätten att göra invändningar mot hur ens personuppgifter behandlas.

Läs Klarnas dataskyddsinformation vid tidpunkten för tillsyn (pdf, 15 MB)

Beslut

28 mars 2022

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen 28 mars 2022.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten i Stockholm bifaller Klarna Bank AB:s överklagande delvis och beslutar att sanktionsavgiften ska bestämmas till 6 miljoner kronor, 14 april 2023, i mål nr 7679-22. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

 • Överklagan

  IMY har överklagat förvaltningsrättens dom.

 • Kammarrättens dom

  Kammarrätten bifaller Integritetsskyddsmyndighetens överklagande och fastställer sanktionsavgiften till 7,5 miljoner kronor, mål nr 2829-2. Kammarrätten avslår Klarna Bank AB:s överklagande.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter