Hoppa till innehåll på sidan

Kungälvs kommun

Tillsyn enligt kamerabevakningslagen. Beslut 2023-05-15.

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

IMY förbjuder Kungälvs kommun att kamerabevaka på vissa allmänna platser där kommunen inte har ansökt om tillstånd för att få kamerabevaka. Beslutet har överklagats.

IMY har fått in klagomål där det uppges att kommunstyrelsen i Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde utan att ha sökt och fått tillstånd från IMY för att sätta upp kamerorna. Kommunen uppger att bevakningen är anonymiserad och att det därför inte krävs tillstånd. IMY har inlett tillsyn för att utreda om kamerabevakningen som klagomålet gäller är tillståndspliktig.

Myndighetens granskning visar att sex av nio av de platser som klagomålet gällt är tillståndspliktiga och att tillstånd saknas. På de övriga tre platserna som klagomålet gällde krävs inget tillstånd eller finns giltigt tillstånd.

Kommunen har använt kamerabevakning med anonymiseringsteknik och menar att personer därmed inte kan identifieras. Kan enskilda inte identifieras är kamerabevakningslagen inte tillämplig. IMY konstaterar dock att redan upptagningen av originalvideon, överföringen av originalvideon till servern och bearbetningen av originalvideon gör att bevakningen omfattas av kamerabevakningslagen. Anonymiseringstekniken som används bygger på att kamerabilderna pixeleras men IMY bedömer att bilderna ändå är tillräckligt tydliga för att enskilda personer kan komma att identifieras. Detta gäller särskilt vid bevakning där en viss personkrets normalt uppehåller sig, till exempel vid skolor.

Pixeleringen av bildmaterialet innebär dock att integritetsintrånget minskar, jämfört med om det under hela processen varit fråga om behandling och lagring av högupplösta bilder. Att kommunstyrelsen använder integritetsfrämjande teknik är en förmildrande omständighet.

I sitt beslut konstaterar IMY att kommunen bryter mot tillståndskravet i kamerabevakningslagen och förbjuder kommunen att bedriva kamerabevakning på ett antal platser utan kamerabevakningstillstånd.

Kamerabevakningen innebär ett integritetsintrång för personer som vistas på platserna och det är viktigt att den kamerabevakning som kräver tillstånd och sker utan sådant nu upphör.

Beslut

15 maj 2023

Pdf, 182 kB

Läs dokumentet (pdf, 182 kB)

Tillsynsskrivelse

20 oktober 2021

Pdf, 136 kB

Läs dokumentet (pdf, 136 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 15 maj 2023.

 • Överklagan

  Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten meddelar dom den 12 januari 2024. Målnummer hos förvaltningsrätten: 10473-23.

 • Överklagan

  Kungälvs kommun överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Målnummer hos kammarrätten är: 688-24.

Senast uppdaterad: 25 maj 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning