Hoppa till innehåll på sidan

Nordea Bank Abp

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2023-06-12.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att Nordea Bank Abp, filial i Sverige har tillgodosett klagandens begäran om tillgång. Mot denna bakgrund finner Integritetsskyddsmyndigheten inte skäl att vidta någon ytterligare åtgärd i ärendet.

Beslut

12 juni 2023

Pdf, 103 kB

Läs dokumentet (pdf, 103 kB)

Senast uppdaterad: 3 april 2024
Sidans etiketter Dataskydd