Gå till innehållet

Nusvar AB

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Beslut 2019-12-03

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Vårt beslut överklagades till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten som avslog Nusvars överklagande, mål nr 4738-20.

IMY utfärdar en sanktionsavgift på 35 000 euro för sajten Mrkoll för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Orsaken är att sajten bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är lagligt.

Beslut 2019-12-13

Pdf, 190 kB

Läs dokumentet (pdf, 190 kB)

Senast uppdaterad: 01 juni 2021
Sidans etiketter Kreditupplysning