Hoppa till innehåll på sidan

Nusvar AB

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Beslut 2019-12-03

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Vårt beslut överklagades till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten som avslog Nusvars överklagande, mål nr 4738-20.

IMY utfärdar en sanktionsavgift på 35 000 euro för sajten Mrkoll för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Orsaken är att sajten bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är lagligt.

Beslut

13 december 2019

Pdf, 190 kB

Läs dokumentet (pdf, 190 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 13 december 2019.

 • Överklagan

  Nusvar överklagar beslutet.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagan, 17 juni 2020 i mål nr 1160-20.

 • Överklagan

  Förvaltningsrättens dom överklagas till kammarrätten.

 • Kammarrättens dom

  Kammarrätten i Stockholm avslår överklagan, 28 maj 2021 i mål nr 4738-20.

   
Senast uppdaterad: 24 juni 2021
Sidans etiketter Kreditupplysning