Gå till innehållet

Polismyndigheten

Tillsyn enligt brottsdatalagen. Beslut 2021-02-10

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

Vårt beslut har överklagats.

IMY konstaterar att Polismyndigheten genom sin användning av applikationen Clearview AI behandlat personuppgifter i strid med brottsdatalagen och beslutar att Polismyndigheten ska betala en sanktionsavgift på 2 500 000 kronor.

Beslutet har överklagats.

Beslut 2021-02-10

Pdf, 477 kB

Läs dokumentet (pdf, 477 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd