Hoppa till innehåll på sidan

Polismyndigheten, Clearview AI

Tillsyn enligt brottsdatalagen. Beslut 2021-02-10

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3, Aktiv
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i processen för överklagande

Process i domstol

IMY konstaterar att Polismyndigheten genom sin användning av applikationen Clearview AI behandlat personuppgifter i strid med brottsdatalagen och beslutar att Polismyndigheten ska betala en sanktionsavgift på 2 500 000 kronor.

Beslut

10 februari 2021

Pdf, 477 kB

Läs dokumentet (pdf, 477 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 10 februari 2021.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten avslår överklagan 30 september 2021, mål nr 4756-21.

 • Överklagan

  Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten den 20 oktober 2021.

 • Kammarrättens avgörande

  Kammarrätten i Stockholm biföll överklagandet och upphävde förvaltningsrättens dom samt IMY:s beslut om sanktionsavgift den 7 november 2022, mål 7678-21.

 • Överklagan

  Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen.

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Brottsbekämpning