Hoppa till innehåll på sidan

Polismyndigheten, Clearview AI

Tillsyn enligt brottsdatalagen. Beslut 2021-02-10

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

Polismyndigheten överklagade IMY:s beslut om sanktionsavgift till Förvaltningsrätten i Stockholm, som avslog överklagandet. Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten.

IMY konstaterar att Polismyndigheten genom sin användning av applikationen Clearview AI behandlat personuppgifter i strid med brottsdatalagen och beslutar att Polismyndigheten ska betala en sanktionsavgift på 2 500 000 kronor.

Beslut

10 februari 2021

Pdf, 477 kB

Läs dokumentet (pdf, 477 kB)

Ärendehistorik

  • Vi inleder tillsyn.

  • Vi fattar ett beslut i tillsynen, 10 februari 2021.

  • Beslutet överklagas.

  • Förvaltningsrätten avslår överklagan 30 september 2021, mål nr 4756-21.

  • Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten den 20 oktober 2021.

Senast uppdaterad: 30 november 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Brottsbekämpning