Hoppa till innehåll på sidan

Rebtel Networks AB

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-03-23

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat ett beslut.

IMY konstaterar att Rebtel Networks AB har behandlat personuppgifter i strid med dels artikel 17 dataskyddsförordningen genom att ha dröjt för länge med att radera klagandens personuppgifter, dels artikel 12.3 genom att ha lämnat felaktig information till klaganden om att dennes uppgifter hade raderats.

IMY ger därför Rebtel Networks AB en reprimand enligt artikel 58.2 b dataskyddsförordningen.

Beslut

23 mars 2021

Pdf, 232 kB

Läs dokumentet (pdf, 232 kB)

In English: Final decision Rebtel Networks AB (pdf, 304 kB)

Senast uppdaterad: 30 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd