Hoppa till innehåll på sidan

Region Skåne

Tillsyn enligt personuppgiftslagen och patientdatalagen. Beslut: 2018-05-23

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat ett beslut.

Efter att ha tagit emot ett klagomål har IMY granskat integritetsskyddet i Region Skånes huvudjournalsystem. IMY har funnit flera brister. Bland annat har personalen för vid behörighet vilket leder till att en majoritet av regionens vårdpersonal kan ta del av alla uppgifter om alla patienter, förutom de som valt att spärra sina uppgifter. Det går heller inte att utföra verkningsfulla loggkontroller för att kontrollera om personal eller andra obehörigen tar del av patientuppgifter.

Beslut

23 maj 2018

Pdf, 549 kB

Läs dokumentet (pdf, 549 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021