Hoppa till innehåll på sidan

Sju brottskämpande myndigheter

Tillsyn enligt brottsdatalagen. Vi har granskat Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket. Beslut 2020-12-17

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat beslut.

Vi har granskat sammanlagt sju brottskämpande myndigheter: Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket.

Det som undersökts är myndigheternas förmåga att upptäcka personuppgiftsincidenter, att hantera eventuella incidenter, att dokumentera incidenter och vilken information och utbildning personalen fått vad gäller personuppgiftsincidenter.

På det hela taget ser myndigheternas rutiner för personuppgiftsincidenter bra ut. IMY avslutar granskningen med att ge ett antal rekommendationer till respektive granskad myndighet.

Beslut 2020-12-17

Ekobrottsmyndigheten (pdf, 532 kB)

Kriminalvården (pdf, 505 kB)

Kustbevakningen (pdf, 522 kB)

Polismyndigheten (pdf, 538 kB)

Skatteverket (pdf, 524 kB)

Tullverket (pdf, 570 kB)

Åklagarmyndigheten (pdf, 499 kB)

Senast uppdaterad: 1 juli 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Brottsbekämpning