Hoppa till innehåll på sidan

Tullverket, tjänstemobiler

Tillsyn enligt brottsdatalagen. Beslut 2022-03-14

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 300 000 kronor mot Tullverket.

IMY har granskat av en personuppgiftsincident hos Tullverket. Ett par medarbetare vid Tullverkets tullkriminalverksamhet har använt molntjänsten Google Foto i sina tjänstemobiler. Tjänstemännen hade kopplat sina privata Google Foto-konton till sina tjänstemobiler som automatiskt synkat de foton och filmer som tagits i tjänsten till molntjänsten. Tullverket har angett att användningen av Google Foto inte var tillåten inom myndigheten.

Vi konstaterar att verket har haft bristfälliga rutiner och tekniska spärrar vilket gjort att uppgifter från brottsutredningar överförts från tjänstemobiler till en amerikansk molntjänst. IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 300 000 kronor mot Tullverket.

Beslut

14 mars 2022

Pdf, 209 kB

Läs dokumentet (pdf, 209 kB)

Senast uppdaterad: 16 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd