Hoppa till innehåll på sidan

Utbildningsnämnden i Stockholms stad – Aspuddens skola

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2023-10-03.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Aspuddens skola, som hör till Stockholm stad, får kamerabevaka för att förebygga anlagda bränder, men måste begränsa bevakningen dagtid till problemområden. IMY:s kritik mot skolan handlar om val av rättslig grund för kamerabevakningen, att all kamerabevakning skett dygnet runt och att kamerornas upptagningsområde inte begränsats utan filmat för stora ytor för ändamålet, och utfärdar en sanktionsavgift på 800 000 kronor.

IMY:s granskning inleddes till följd av klagomål som gjorde gällande att Aspuddens skola, som hör till Stockholm stad, bedriver omfattade kamerabevakning. Granskningen visar att det i skolan finns cirka 50 fasta kameror. Kamerorna bevakar korridorer, trapphus och hallar i anslutning till dörrar, toaletter och elevskåp och finns uppsatta i stora delar av skolan. Bevakningen sker dygnet runt med bildinspelning.

IMY konstaterar att bevakningen på dagtid har varit motiverad på vissa platser för att komma åt problem med anlagda bränder. 

Anlagda bränder är allvarliga och kan utgöra hot mot liv och hälsa, vilket IMY i det här fallet bedömer kan motivera kamerabevakning av vissa områden. Däremot ska kamerornas upptagningsområde begränsas så att de inte filmar mer än nödvändigt, och bara platser där problem med bränder har förekommit.

IMY riktar kritik mot skolan för valet av rättslig grund för kamerabevakningen, att all bevakning skett dygnet runt och att kamerornas upptagningsområde inte begränsats utan filmat för stora ytor för ändamålet.

Sammantaget gör bristerna att IMY utfärdar en sanktionsavgift på 800 000 kronor mot Utbildningsnämnden i Stockholm och förelägger Aspuddens skola att begränsa kamerabevakningen dagtid.

Läs vårt pressmeddelande: Skola får kamerabevaka för att förebygga anlagda bränder 

Ärendehistorik

  • Tillsyn inleds

    Vi inleder tillsyn mot Aspuddens skola.

  • Beslut

    Vi fattar beslut i tillsynen den 3 oktober 2023.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning, Utbildning