Hoppa till innehåll på sidan

Vklass

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3, Aktiv
  • Beslut Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i tillsynsprocessen

Pågår

Vi har inlett en tillsyn och nu pågår en granskning.

Efter att ha tagit emot ett 60-tal anmälningar om personuppgiftincidenter från skolor och kommuner har IMY inlett en granskning av lärplattformen Vklass. Enligt incidentanmälningarna ska någon ha laddat ner personuppgifter om skolelever och lärare från lärplattformen.

I sin granskning ställer vi ett antal frågor till företaget bakom lärplattformen för att bland annat ta reda på vad som inträffat, hur företaget upptäckte incidenten, omfattningen av incidenten och vilka organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som vidtagits före och efter incidenten.

Tillsynsskrivelse

18 oktober 2022

Pdf, 173 kB

Läs dokumentet (pdf, 173 kB)

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022
Sidans etiketter Dataskydd