Hoppa till innehåll på sidan

Vklass

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2023-08-24.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY utfärdar en reprimand till bolaget för att i egenskap av personuppgiftsbiträde ha behandlat personuppgifter i strid med artikel 32.1 i dataskyddsförordningen.

Efter att ha tagit emot ett 60-tal anmälningar om personuppgiftincidenter från skolor och kommuner har IMY inlett en granskning av lärplattformen Vklass. Enligt incidentanmälningarna ska någon ha laddat ner personuppgifter om skolelever och lärare från lärplattformen.

I vår granskning ställer vi ett antal frågor till företaget bakom lärplattformen för att bland annat ta reda på vad som inträffat, hur företaget upptäckte incidenten, omfattningen av incidenten och vilka organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som vidtagits före och efter incidenten.

Beslut

25 augusti 2023

Pdf, 142 kB

Läs dokumentet (pdf, 142 kB)

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023
Sidans etiketter Dataskydd