Gå till innehållet

Yellow-Belly Decision Systems AB

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen. Beslut 2020-01-31

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Förvaltningsrätten i Stockholm fastställde IMY:s beslut i dom den 10 juli 2020, mål nr 4831-20. IMY:s beslut har vunnit laga kraft.

IMY återkallar nu tillståndet för företaget Yellow-belly att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Orsaken är att företaget lämnat ut uppgifter till sajten Mrkoll i strid med kreditupplysningslagen.

Granskningen visar att Yellow-belly överlåtit sitt kreditupplysningsregister till Nusvar utan att först få ett medgivande från IMY, vilket innebär att företaget brutit mot kreditupplysningslagen.

Beslut 2020-01-31

Pdf, 125 kB

Läs dokumentet (pdf, 125 kB)

Ärendehistorik

  • Vi inleder tillsyn.

  • Vi fattar ett beslut i tillsynen, 31 januari 2020.

  • Yellow-Belly Decision Systems överklagar beslutet.

  • Förvaltningsrätten fastställde IMY:s beslut 10 juli 2020, mål nr 4831-20. IMY:s beslut har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 01 juni 2021
Sidans etiketter Kreditupplysning