Hoppa till innehåll på sidan

Yellow-Belly Decision Systems AB

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen. Beslut 2020-01-31

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Förvaltningsrätten i Stockholm fastställde IMY:s beslut i dom den 10 juli 2020. IMY:s beslut har vunnit laga kraft.

IMY återkallar nu tillståndet för företaget Yellow-belly att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Orsaken är att företaget lämnat ut uppgifter till sajten Mrkoll i strid med kreditupplysningslagen.

Granskningen visar att Yellow-belly överlåtit sitt kreditupplysningsregister till Nusvar utan att först få ett medgivande från IMY, vilket innebär att företaget brutit mot kreditupplysningslagen.

Beslut

31 januari 2020

Pdf, 125 kB

Läs dokumentet (pdf, 125 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 31 januari 2020.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten fastställde IMY:s beslut 10 juli 2020, mål nr 4831-20. IMY:s beslut har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 24 juni 2021
Sidans etiketter Kreditupplysning