meny

För dig som privatperson

Vi delar med oss av allt fler av våra personuppgifter, både genom bankärenden online, shopping, sociala medier eller elektroniska deklarationer. Dataskyddsförordningen (GDPR) hjälper dig att ta kontrollen över denna information genom åtskilliga viktiga rättigheter, som ger dig större makt att skydda dig.

All information som gäller dig, som identifierad eller identifierbar, levande privatperson, omfattas av dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel ditt namn, hemadress eller ID-kortnummer.

Vissa känsliga uppgifter har ett särskilt skydd, som uppgifter om din hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning. De får bara samlas in och användas under särskilda omständigheter, till exempel för att du har gett ditt uttryckliga samtycke eller den nationella lagen tillåter det.