meny

Om personnummer

När får man hantera ditt personnummer?

I Sverige har vi valt att ha ett särskilt skydd för våra personnummer, och för de samordningsnummer som man kan få om man inte är folkbokförd i Sverige.

Företag, myndigheter och andra får bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

  • ändamålet med behandlingen,
  • vikten av en säker identifiering, eller
  • något annat beaktansvärt skäl.

Precis som vid all personuppgiftsbehandling måste den som behandlar ditt personnummer eller samordningsnummer alltid följa de grundläggande principerna som finns för behandling av personuppgifter, ha en rättslig grund för behandlingen samt uppfylla övriga bestämmelser i dataskyddsförordningen och kompletterande bestämmelser i andra svenska lagar.

Lagen säger att behandlingen av personnummer och samordningsnummer bör vara restriktiv och man måste göra en intresseavvägning mellan behovet av behandlingen och de integritetsrisker som den innebär. Då ska man särskilt tänka på om det eftersträvade syftet med behandlingen hade kunnat uppnås på annat sätt, hur omfattande behandlingen är och om den förutsätter att man samkör register.

Ett personnummer anses vara en extra skyddsvärd personuppgift. Därför bör man exponera personnummer så lite som möjligt. Personnummer ska inte finnas på adressetiketter, i kuvertfönster eller i försändelser som sänds utan kuvert så att de är synliga för vem som helst.

Bakgrund

Personnummer har funnits i Sverige sedan 1947 och används i många olika sammanhang, exempelvis för att identifiera oss i folkbokföringen och när vi vänder oss till myndigheter och företag. Personnumret består av sex plus fyra siffror. De sex första siffrorna anger personens födelsedatum i ordningen år-månad-dag. De tre första siffrorna efter födelsedatumet är ett löpnummer där tredje siffran beskriver personens kön – jämn siffra för kvinnor och udda för män. Sista siffran är enbart en kontrollsiffra.

Tillfälliga besökare från utlandet som har myndighetsärenden kan i vissa fall få ett tillfälligt personnummer, ett så kallat samordningsnummer. Samordningsnumret ser likadant ut som ett vanligt personnummer förutom att talet 60 läggs till datumet. Det vill säga en person som är född 3 oktober 1970 får ett samordningsnummer som börjar på 701063.

På Integritetsskyddsmyndigheten får vi många frågor om personnummer och i vilka situationer man får använda dem. Många av frågorna handlar om när man är tvungen att uppge sitt personnummer och när man kan vägra lämna ut det.

Visste du att...

• Bindestrecket i ditt personnummer byts ut till ett plustecken (+) när du fyller hundra år.

• Personnummer kan i sällsynta fall återanvändas.

• I Tyskland har man tre olika nummer för att identifiera personer i myndigheternas register: ett för pensioner, ett för sjukförsäkring och ett för skatter.

Frågor och svar om personnummer

Jag har hört att vem som helst kan få mitt personnummer från webbplatser på internet. Är det verkligen tillåtet?

Det finns vissa så kallade katalogsajter, där man kan söka efter personers och olika organisationers namn, adress och telefonnummer. De sajterna har beviljats så kallade utgivningsbevis vilket ger dem ett grundlagsskydd. Det i sin tur gör att dessa sajter är undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen. Vissa sådana sajter lämnar ut personnummer mot att man är medlem och inloggad. Det kan också finnas andra webbplatser som lämnar ut personnummer utan att ha ett utgivningsbevis.

Är det tillåtet att använda personnummer som kundnummer?

Ja, om det finns ett samtycke från den registrerade.

Är det tillåtet att visa personnummer i adressfönstret på brev?

Nej, det får man inte.

Ett personnummer anses vara en extra skyddsvärd personuppgift. Integritetsskyddsmyndigheten anser därför att personnummer bör exponeras så lite som möjligt och därför inte ska synas på adressetiketter, i kuvertfönster eller i försändelse som sänds utan kuvert.